Aizputes pilsētas svētkos 2015.gada 8.augustā

.

 .